Η «αξία ΑΚΙΝΉΤΩΝ» ιδρύθηκε το 1999 από τον Τσόχα Θεοχάρη.
Σήμερα στελεχώνεται από μία ισχυρή ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία που δίνει αξία στο ακίνητό σας.

Τα προβαλλόμενα ακίνητα είναι ένα ενδεικτικό τμήμα των διαθέσιμων ακινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση αυτοψία και ανάλυση του ακίνητου σας, για να σας βοηθήσουμε να βρείτε αυτό που ψάχνετε, για να συναντηθούμε στο γραφείο μας όπου θα δείτε όλα τα ακίνητα που σας ταιριάζουν

Τηλέφωνα κινητά: ΒΑΣΙΚΟ: 6945 10.08.09 ΛΟΙΠΑ: 6970.22.30.30 & 6945 464.222


Σαν Μεσιτικό & Τεχνικό γραφείο προσφέρουμε τις παρακάτω Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
  • > Μεσιτικές Υπηρεσίες (Πωλήσεις & Μισθώσεις)

  • > Πλήρη διαχείριση ακινήτων & Πωλήσεις υπηρεσιών

  • > Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις

  • > Ανακαινίσεις & επισκευές

  • > Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

  • > Πολεοδομικός έλεγχος & τακτοποίηση. Βεβαίωση Νομιμότητος

  • > Ενεργειακή επιθεώρηση & Αναβάθμιση. Πιστοποιητικό ενεργειακής Απόδοσης. Εξοικονομώ κατ' οίκον.

  • > Έρευνα αγοράς, μελέτες αξιοποίησης

  • > Νομική και φοροτεχνική υποστήριξη


Παρέχουμε Μεσιτικές υπηρεσίες Αποκλειστικής Ανάθεσης με προώθηση και συνεργασία με όλα τα μεσιτικά γραφεία.
Παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με σεβασμό στους Πελάτες και σεβασμό στην Κοινωνία & τους ηθικούς κανόνες της.


Ο Τσόχας Θεοχάρης είναι Μηχανικός με εμπειρία στις ανακαινίσεις ακινήτων καθώς και στην οργάνωση & marketing επιχειρήσεων

  • > Από το 1987 έως το 1999 διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος σε τομείς διοίκησης, διαχείρισης, οργάνωσης, Logistics και υποστήριξης πωλήσεων

 

  • > Είναι ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL) Β. Ελλάδος. Από το 1993 έως το 2000, παράλληλα, δίδασκε και ήταν εισηγητής σε θέματα οργάνωσης, μεταφορών και Logistics

 

  • > Από το 1999 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σαν σύνεδρος & σαν ομιλητής σε πάρα πολλά συνέδρια - σεμινάρια με θέματα Real Estate και εκτιμήσεων Ακινήτων

 

  • > Από το 2005 έως το 2011 ήταν μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης

 

  • > Είναι ιδρυτικό μέλος του «mls GREECE» (Multiple Listing System, το σύστημα αποκλειστικής συνεργασίας και ανάθεσης Ακινήτων σε όλους τους Μεσίτες)

 

  • > Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.)

 

  • > Είναι μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)

 

  • > Είναι Ευρωπαϊκά Αναγνωρισμένος (μέλος TEGOVA) και Πιστοποιημένος Εκτιμητής με τον τίτλο «Recognized European Valuer» REV

 

  • > Είναι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών Ελλάδος

 

  • > Είναι ιδρυτικό μέλος και ο Πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ακινήτων Ελλάδος (Ε.Π.Π.Α.) (BPOr Broker Price Opinion resource)

 

  • > Από το 1999 έως σήμερα έχει καλύψει όλο το φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των ακινήτων (π.χ. μεσιτικές υπηρεσίες, συμβουλές και προτάσεις ανάπτυξης, διαπραγματεύσεις, έρευνα αγοράς, ανακαινίσεις, πλήρη διαχείρισης ακινήτων, αναθεώρηση μισθωμάτων κ.α.)

 

  • > Από το 2000 έως σήμερα έχει εκπονήσει πολλές εκτιμήσεις ακινήτων (Οικιστικά, Εμπορικά /επαγγελματικά, Οικόπεδα, Αγροτεμάχια και Ακίνητα ειδικών χρήσεων)


Ο Απόστολος Ταμβάκης είναι Πολιτικός Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία (1986 -2013) στις μελέτες, κατασκευές και ανακαινίσεις ακινήτων

   > Από το 2013 είναι συνεργάτης στην "αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ", μεσίτης, Μηχανικός κατασκευών και επιβλέπων ανακαινίσεων και ειδικός σε όλα τα πολεοδομικά θέματα
Ο Μάνος Νικολουδάκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία στις Η/Μ μελέτες και στις Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων (ΜΕΑ)

  • > Είναι Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής, τάξης Γ’ με μεγάλη πείρα καθώς έχει εκδώσει εκατοντάδες Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. (Π.Ε.Α.)  • > Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών και μέλος του ΤΕΕ
Ο Μωυσής Καπέτας είναι Πτυχιούχος Δημοσιογραφίας, επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων με εμπειρία σε ΜΜΕ και στις Δημόσιες Σχέσεις.

   > από το 2016 είναι μεσίτης - σύμβουλος ακινήτων στην αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ με γνώσεις στην έρευνα αγοράς Κέντρου και Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Η Χαρίκλεια Παπαδοπούλου είναι Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία (2005 -2015) στις μελέτες, εκτιμήσεις, κατασκευές και ανακαινίσεις ακινήτων.

    > Από το 2015 είναι συνεργάτης της "αξίας ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και μεσίτης - σύμβουλος ακινήτων με ειδίκευση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά
    > Είναι μέλος του ΤΕΕ και 

Πιστοποιημένος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ


Η Ευτυχία Καρυπίδου είναι Πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών & Δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

   Έχει άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών. Έχει άριστες οργανωτικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση υπολογιστών. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται την μεγάλη Βάση Δεδομένων του γραφείου και αξιοποιεί πλήρως όλες τις μορφές ηλεκτρονικής προβολής. Είναι υπεύθυνη γραμματείας και υποστήριξης των στελεχών του γραφείου


Η Βερόνικα είναι Πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών, αλλά με μεγάλη εμπειρία σε Δημόσιες Σχέσεις και Πωλήσεις. Είναι υπεύθυνη των Δημοσίων σχέσεων του γραφείου και υποστηρίζει το τμήμα πωλήσεων.